Všechny francouzské testy:

Jméno testuZaměřeníObtížnost
Les nationalitésSlovní zásobapre-intermediate
Les animaux - zvířataSlovní zásobapro začátečníky
Le temps - počasíSlovní zásobapro začátečníky
La cultureSlovní zásobapre-intermediate
Les professionsSlovní zásobapro začátečníky
Chaque nebo chacun?Gramatikaintermediate
Předložka de nebo dělivý člen?Gramatikaintermediate
Les passe-temps - koníčkySlovní zásobapro začátečníky
La maison - důmSlovní zásobapro začátečníky
Les achats - nákupySlovní zásobapro začátečníky
PředložkyGramatikapro začátečníky
Předložky IIGramatikapre-intermediate
Les repasSlovní zásobapro začátečníky
L'hôtelSlovní zásobapre-intermediate
Určitý nebo neurčitý člen?Gramatikapre-intermediate
L'apparence - vzhledSlovní zásobapro začátečníky
Určitý člen IIGramatikapro začátečníky
Les vêtement - oblečeníSlovní zásobapre-intermediate
Les pays - státySlovní zásobapre-intermediate
Určitý členGramatikapro začátečníky
Ukazovací přídavná jménaGramatikapro začátečníky
KondicionályGramatikaupper-intermediate
Le voyageSlovní zásobapre-intermediate
Sloveso êtreGramatikapro začátečníky
Neurčitý členGramatikapro začátečníky
La chambre - pokojSlovní zásobapro začátečníky
Které slovíčko nepatří do řadySlovní zásobapro začátečníky
Předložky en, dansGramatikapre-intermediate
Které slovíčko nepatří do řady III.Slovní zásobapre-intermediate
Časování sloves v přítomném čase Gramatikapre-intermediate
Neosobní slovesaGramatikaintermediate
Vztažné zájmenoGramatikaintermediate
Srovnávací větyGramatikaintermediate
Shoda podstatného a přídavného jména Gramatikaintermediate
Aller a venir jako pomocná slovesaGramatikaintermediate
Plus-que-parfaitGramatikaupper-intermediate
AntonymaSlovní zásobapro začátečníky
Měsíce v roceSlovní zásobapre-intermediate
Ženský rod IIGramatikapre-intermediate
Ženský rodGramatikapro začátečníky
Množné čísloGramatikapro začátečníky
Které slovíčko nepatří do řady? II.Slovní zásobapre-intermediate
Základní slovesaSlovní zásobapro začátečníky
Fráze pro označení časuSlovní zásobapre-intermediate
Dny v týdnuSlovní zásobapro začátečníky
Populární výrazy Slovní zásobapre-intermediate
Les couleursSlovní zásobapro začátečníky
Tvoření gramatických tvarůGramatikaintermediate
Francouzská příslovceGramatikapre-intermediate
Francouzské číslovky 1-100Slovní zásobapro začátečníky