Francouzština vhodná pro studenty úrovně
intermediate

Testy srovnat od: Zobrazit:

#51: Srovnávací věty

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 41.06%
Francouzština test č.51
z 922 uživatelů
Poznáte případy použití aussi, autant, si, tant?

#49: Aller a venir jako pomocná slovesa

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 67.37%
Francouzština test č.49
z 365 uživatelů
Dokážete použit aller a venir pro tvoření časů?

Francouzština - reklama

francouzský test hotov

#47: Shoda podstatného a přídavného jména

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 31.46%
Francouzština test č.47
z 308 uživatelů
Test na použití přidavných jmen.

#41: Chaque nebo chacun?

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 74.43%
Francouzština test č.41
z 273 uživatelů
Jednoduchý testík na výběr správného slovního druhu

#40: Neosobní slovesa

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 33.87%
Francouzština test č.40
z 253 uživatelů
užití neosobních sloves v různých časech

#38: Předložka de nebo dělivý člen?

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 45.07%
Francouzština test č.38
z 2474 uživatelů
Trochu složitější test na dělivý člen.

#26: Vztažné zájmeno

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-17
Průměrný výsledek 65.22%
Francouzština test č.26
z 952 uživatelů
Nepletete si v que a qui? Zkontrolujte!

#11: Tvoření gramatických tvarů

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-13
Průměrný výsledek 12.16%
Francouzština test č.11
z 315 uživatelů
Tento test je zaměřen na dobrou orientaci ve francouzské gramatice.