Francouzština vhodná pro studenty úrovně
intermediate

Testy srovnat od: Zobrazit:

#51: Srovnávací věty

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 41.01%
Francouzština test č.51
z 941 uživatelů
Poznáte případy použití aussi, autant, si, tant?

#49: Aller a venir jako pomocná slovesa

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 67.31%
Francouzština test č.49
z 379 uživatelů
Dokážete použit aller a venir pro tvoření časů?

Francouzština - reklama

francouzský test hotov

#47: Shoda podstatného a přídavného jména

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-20
Průměrný výsledek 31.42%
Francouzština test č.47
z 309 uživatelů
Test na použití přidavných jmen.

#41: Chaque nebo chacun?

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 74.16%
Francouzština test č.41
z 279 uživatelů
Jednoduchý testík na výběr správného slovního druhu

#40: Neosobní slovesa

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 33.76%
Francouzština test č.40
z 255 uživatelů
užití neosobních sloves v různých časech

#38: Předložka de nebo dělivý člen?

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-19
Průměrný výsledek 44.99%
Francouzština test č.38
z 2534 uživatelů
Trochu složitější test na dělivý člen.

#26: Vztažné zájmeno

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-17
Průměrný výsledek 64.94%
Francouzština test č.26
z 1019 uživatelů
Nepletete si v que a qui? Zkontrolujte!

#11: Tvoření gramatických tvarů

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-13
Průměrný výsledek 12.04%
Francouzština test č.11
z 319 uživatelů
Tento test je zaměřen na dobrou orientaci ve francouzské gramatice.